UI/UX
taki group

Nhằm hướng tới một doanh nghiệp “tất cả vì nhân viên”, TAKI luôn không ngừng cố gắng để hoàn thiện môi trường mang đầy đủ những yếu tố tốt nhất! Chúng tôi hiểu được nhân viên muốn gì và mình cần phải làm gì để xứng đáng trở thành “Môi trường làm việc tuyệt vời – The great place to work”!

Sự kiện nổi bật