HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Văn hóa học tập đào tạo liên tục là một trong những văn hóa cốt lõi và xuyên suốt. Học tập đào tạo tạo nên sức mạnh vượt trội.

Các chương trình đào tạo dành cho tất cả các vị trí nhân viên Taki

Đào tạo trong công việc (on the job training)

Đào tạo kiến thức, kỹ năng thực chiến thông qua thực hành công việc ở mỗi vị trí việc làm

Đào tạo nhóm/workshop

Đào tạo tập trung các nhóm/ phòng ban/ chéo các phòng ban, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ

Hệ thống bài giảng video online

Bao gồm bài giảng về Marketing, kinh doanh chuyên sâu nhằm phát triển đa dạng kỹ năng

Đào tạo thông qua Teambuilding, Edu-Camp

Kết hợp nhiều hình thức, tạo đa dạng các trải nghiệm, đào tạo đa dạng kỹ năng, hướng đến phát triển toàn diện

Cử đi học

Đề xuất hoặc cử tham gia chương trình đào tạo ngoài công ty, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ, quản lý và phát triển bản thân toàn diện

KHÁM PHÁ THÊM

Còn rất nhiều điều thú vị khác tại TAKI GROUP đang chờ bạn khám phá, còn chần chừ gì nữa, hãy xem ngay để biết thế nào là

“MÔI TRƯỜNG ĐÁNG ĐỂ LÀM VIỆC!”

Tin tức - Sự kiện